SERVIS kuchyňských robotů RONIC pro Českou republiku
(záruční i pozáruční)

V případě poruchy Vašeho Ronicu máte možnost zaslat přístroj k opravě na adresu:

AmiNet s.r.o.
696 71  Blatnice pod Svatým Antonínkem 119


K přístroji přibalte:

1.) nákupní fakturu + záruční list (v případě záruční opravy)
2.) řádně vyplněný SERVISNÍ PROTOKOL,

SERVISNÍ PROTOKOL si můžete zobrazit a následně vytisknout v těchto formátech:
- formát .doc (MS Word 97 a vyšší) - můžete vyplnit ve Wordu nebo průpiskou,
- formát .pdf (Adobe Reader - program Adobe Reader si můžete stáhnout zde...) - vyplníte průpiskou.
 
Za opravu si účtujeme následující (ceny jsou uvedeny v Kč vč. DPH):
1.) servis (např. prohlídka, oprava, vyčištění, promazání)... Kč 300,-
2.) v případě dodání znečištěného přístroje se účtuje poplatek za mytí... Kč 100,-
3.) cenu náhradních dílů
4.) poštovné: ČR - 120,- Kč, Slovensko - 300,- Kč
5.) v případě, že zákazník nebude souhlasit s opravou a přístroj se nebude opravovat, bude se účtovat servisní prohlídka... Kč 200,-
     a poštovné... Kč 120,-


Podmínky platnosti záruční opravy
Pokud dodržíte záruční podmínky, bude přístroj opraven zdarma do 30-ti dnů a bude též zdarma odeslán na adresu zákazníka.
V opačném případě bude oprava provedena po obdržení písemného souhlasu zákazníka na jeho náklady.
Přístroj zasílejte do opravy vždy čistý, kompletní, s vyplněným záručním listem a servisním protokolem.


Záruka zaniká v těchto případech:
- pokud s přístrojem nebude dodán platný záruční list a nebude možné jiným způsobem prokázat nákup od nás nebo od našeho odběratele
- výrobek byl používán v rozporu s návodem
- závada vznikla neoprávněným  zásahem do přístroje
- poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, popř. vniknutím cizí látky
- výrobek byl mechanicky poškozen
- jde-li o běžnou údržbu, bude účtováno za opravu podle skutečných nákladů

Nevyzvednuté opravy:
Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. , ustanovení § 656
(1) Objednatel je povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava nebo úprava měla být provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění.
 (2) Nevyzvedne-li si objednatel věc ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má zhotovitel právo věc prodat. Je-li zhotoviteli známa adresa objednatele a jde-li o věc větší hodnoty, je zhotovitel povinen o zamýšleném prodeji objednatele předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci.
 (3) Dojde-li k prodeji nevyzvednuté věci, vyplatí zhotovitel objednateli výtěžek prodeje po odečtení ceny opravy nebo úpravy, poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výtěžek prodeje musí objednatel uplatnit u zhotovitele.

Skladné u nevyzvednutých oprav:
Sazba 10,- Kč/den. Účtuje se v případě nevyzvednuté opravy po uplynutí 30 dnů od provedené opravy.

Kontaktovat
nás můžete:
- e-mailem: servis@Ronic-Czech.cz
- telefonicky: 734 572 500 (v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod)
- nebo přes ICQ: 370-234-781  , 252-957-989